Disclaimer

Alle informatie die wordt aangeboden op de sites van www.onlycabrios.nl en www.onlycabrios.be is met de grootste zorg samengesteld en wordt continu gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Only Cabrio’s niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Only Cabrio’s spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Melding aan Only Cabrio’s van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Only Cabrio’s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Only Cabrio’s komen.

Only Cabrio’s heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Only Cabrio’s gecontroleerd of goedgekeurd. Only Cabrio’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Only Cabrio’s worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd. De naam “Only Cabrios” is beschermd en mag niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het domein worden gebruikt.

Back to top